Bericht online dating Fast chat sex

The stations is a perfectly safe place to be even late at night.

You enter the station through its modern main entrance at the foot of a shallow hill, into a glitzy underground concourse that's part station, part shopping centre, dating from 1972-79.

Na deze periode behoudt de Leeuwarder Courant zich het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen. Dan dient de opzegging minimaal één maand voor het begin van een nieuw kalenderkwartaal* bij ons binnen te zijn.

Indien u het niet eens bent met de prijsaanpassing, heeft u het recht het abonnement te beëindigen met een opzegtermijn van één maand. Dit kunt u doen door een e-mail of brief te sturen of door dit telefonisch door te geven. *Kalenderkwartaal = januari t/m maart, april t/m juni, juli t/m september en oktober t/m december.

Bij abonnementen buiten ons verspreidingsgebied worden portokosten in rekening gebracht (behalve voor Groningen en Drenthe).

This photo also shows Cafe Coffee Day, the best place to wait for your train open daily -, and the public piano, free for anyone to play...

Above right, platforms 1-6 sit under the original beautiful arched trainshed.

Unless you're waiting for a late night sleeper I recommend waiting in the Cafe Coffee Day instead, open -. As you walk in the main entrance, they are on the far left-hand side of the station, on the left as you walk towards the platforms.

It's on the opposite side of the station from the staffed left luggage office.

Leave a Reply